Έχουμε μόνο ένα στόχο..να δίνουμε αξία στην επιχείρηση σας..!!

 

 

 

mpconsulting


FOLLOW US @ SOCIAL MEDIA


facebooklinked1

 

 

 

 

 

Όνομα:
Tηλ:
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
PDF Print E-mail

Μέχρι στιγμής και βάσει της ενημέρωσης που έχουμε, το πρόγραμμα αυτό θα προέλθει από κεφάλαια του ΕΣΠΑ τελικού ύψους 200 εκατ. ευρώ.

 

Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά, περιλαμβάνουν:

  • H μέγιστη ενίσχυση ανά επιχείρηση θα ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ.
  • Ως επιλέξιμη δαπάνη θεωρούνται κυρίως οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης: επιδότηση 50% των δαπανών αυτών μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ ανά επιχείρηση.
  • Κάθε επιχείρηση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα δεσμεύεται για τη διατήρηση ή την αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων.
  • Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, είναι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες, να έχουν ιδρυθεί την τελευταία πενταετία από 1/1/2006 ως τις 31/12/2010 να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο και να μην έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 ευρώ κατά την τελευταία τριετία..

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους κλάδους της Μεταποίησης, της Πράσινης Οικονομίας, της Οικοδομής, των Μεταφορών-Αποθήκευσης και των Υπηρεσιών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας.


Το πρόγραμμα θα δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων μόνον ηλεκτρονικά από το Σεπτέμβριο και θα είναι ανοικτό μέχρι να εξαντληθούν οι πόροι του.

 

Enquiry 


 
 
We have 10 guests online

 

Business Consulting

Υλοποιούμε έργα σε όλους τους τους επιχειρηματικούς κλάδους με κύριο αντικείμενο τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς εκάστοτε επιχείρησης που μας εμπιστεύεται, κ.α.

Στη διάθεση σας είναι επαγγελματίες με εξειδικευμένη τεχνογνωσία, υψηλή αναγνώριση στο συμβουλευτικό τομέα...και κυρίως επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στην Ελληνική αγορά, που σας προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις και όχι θεωριες!

Marketing


Σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε ενέργειες marketing (εταιρική / προιοντική ταυτότητα, διαφημιστική καμπάνια, ενέργειες ενημέρωσης, κ.α.).

Διαδίκτυο
Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε εφαρμογές για το διαδίκτυο ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας: e-shops, ιστοσελίδες, news portals, web marketing campaigns, SEO, κ.α. από εξειδικευμένους επαγγελματίες!